Orde van Architecten

De Orde van Archtecten is de wettelijke instatie die bevoegd is voor het opstellen en doen naleven van de deontologie envoor alle materies ivm de toegang tot het beroep van architect in België.

Orde van Architecten copy

Ruimtelijke ordening is het proces waarbij met een groot aantal spelregels de ruimte planmatig wordt benut en ingericht. Daarbij wordt rekening gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen.

Belgisch notariaat

Een aankoop van een huis heeft belangrijke financiële en juridische gevolgen voor een groot stuk van uw leven. Alvorens een verbintenis aan te gaan doet u best een beroep op een ervaren deskundige.

Landmeter

De landmeter is uw specialist voor alles wat betreft grensbepaling, opmetingen, waardebepalingen van vastgoed en onafhankelijk deskundig advies op het vlak van eigendomsrecht.

De Vlaamse Overheid

De Vlaamse Overheid zet zich in om betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen beschikbaar te maken. Ze biedt sociale woningen aan, geeft premies aan wie zijn woning verbouwt en energiezuinig maakt.

De Federale Overheid

Informatie en diensten van de federale overheid. Als u plannen heeft om te bouwen of verbouwen, zult u in hier beslist heel wat interessante informatie terugvinden.

Het Portaal

Het portaal.be biedt u een zeer accuraat overzicht van alle premies en subsidies die u als bouwheer kan ontvangen. De gemeentelijke, provinciale, nationale premies, alsook deze van de netbeheerders worden in een handige weergave getoond.

Premiezoeker

De Premiezoeker is een instrument van de Vlaamse overheid waarmee u kunt nagaan op welke premies, subsidies of andere steunmaatregelen u recht hebt bij het kopen, huren, bouwen of verbouwen van een woning.

Verstandig bouwen

Gratis (ver)bouwgids van 400 pagina's voor iedereen met (ver)bouwplannen. Kwalitatieve informatie over het volledige bouwproces, actuele thema's, inspiratie, richtprijzen en productnieuws. Voorzien van toffe reportages.