Een eerste gesprek

Een eerste gesprek is een goede manier om kennis te maken en standpunten toe te lichten en te vergelijken. Geef mij zoveel mogelijk informatie. Hoe duidelijker u uw leefgewoonten en verwachtingen meedeelt, hoe beter ik later uw voorontwerp volgens uw wensen kan opmaken. Indien er bij het eerste gesprek reeds twijfels bestaan bent u vrij een andere architect te raadplegen.

Het contract

Als u het eens bent over mijn taak en honorarium, leggen we onze samenwerking vast in een contract. Het contract is een belangrijk document en bewijsstuk bij een mogelijke conflictsituatie. We stellen het dus duidelijk en ondubbelzinnig op en som ieders rechten en plichten zo volledig mogelijk op.

Het takenpakket

  • De voorontwerpfase
  • Het bouwaanvraagdossier
  • Het uitvoeringsdossier 
  • Controles op de bouwplaats
  • De bouwwerf begeleiden
  • De oplevering

Het ereloon

Voor elke opdracht kan over het ereloon onderhandeld worden, rekening houdend met mijn taken en de omvang van de opdracht. Het kan dan ook op verschillende manieren bepaald worden. Het kan berekend worden als percentage van de waarde van het uitgevoerd werk; het kan een forfaitair bedrag zijn; er kan een uurvergoeding overeengekomen worden…of we kunnen een combinatie van deze mogelijkheden afspreken. De betaling van het ereloon gebeurt naarmate de werken vorderen en zoals in het contract wordt opgenomen.